Aktualności Aktualności

Przerwany marsz

Z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczpospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej, w dniu 2 września bieżącego roku odbędzie się wydarzenie pod nazwą "Przerwany Marsz". Akcja polegać ma na symbolicznym dokończeniu przerwanego przez wybuch II Wojny Światowej marszu ówczesnej młodzieży do szkoły i ma charakter ogólnopolski. Nadleśnictwo Kraśnik będzie współuczestniczyć w uroczystościach wspólnie z młodzieżą szkolną z Punliczej Szkoły Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Polichnie.