Aktualności Aktualności

Przerwany marsz

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 zbiegło się z 80-tą rocznicą wybuchu II wojny światowej.
Z inicjatywy Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej w wielu szkołach na terenie kraju zorganizowano akcję „Przerwany Marsz”. Polegała ona na uczestnictwie w inauguracji roku szkolnego Polskich Dzieci Wojny, którym nie było dane 80 lat temu rozpocząć, a w następnych latach kontynuować edukacji.

Pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik mieli zaszczyt wziąć udział w „Przerwanym Marszu” zorganizowanym przez Publiczną Szkołę Podstawową im. św. Jana Pawła II w Polichnie. Zgodnie
z ideą akcji wzięli w niej udział nie tylko uczniowie ale także Polskie Dzieci Wojny, które symbolicznie dokończyły przerwany przed 80-ciu laty marsz do szkoły.

Na uroczystości przytoczono wydarzenia z września 1939 r., ku pamięci i przestrodze, aby już nigdy polskim dzieciom nie przerwano nauki, poczucia bezpieczeństwa i spokoju.

Wielopokoleniowy apel był doskonałym momentem do wypowiedzenia słów: „Pamiętamy”
i „Dziękujemy”. Oby pamięć o wydarzeniach i bohaterach wojennych trwała w nas nieustannie.