Aktualności Aktualności

Projekt przebudowy dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Rudki

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia ofert na usługę wykonania dokumentacji projektowe dla zadania przebudowy drogi leśnej - dojazdu pożarowego nr 12 w leśnictwie Rudki.

Oferty z wypełnionym formularzem należy wysłać w formie elektronicznej na adres e-mailowy: krasnik@lublin.lasy.gov.pl lub przesłać w formie papierowej, drogą pocztową na adres Zamawiającego: Nadleśnictwo Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik.

Termin składania ofert wyznaczony jest do dnia 29.10.2021 r. godz. 09:00.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia do 30.12.2021 r.