Aktualności Aktualności

Prace porządkowe powierzchni uszkodzonych przez wiatr

W bieżącym roku letnim burzom, jakie wystąpiły na terenie Nadleśnictwa Kraśnik towarzyszyły silne, porywiste wiatry, które spowodowały uszkodzenia drzewostanów zarówno na powierzchniach pozostających w zarządzie Lasów Państwowych jak również w lasach prywatnych

    Najpoważniejsze szkody wyrządziła wichura, która 24 czerwca przetoczyła się przez leśnictwa Kleniewo, Karczmiska oraz Poniatowa. Prace inwentaryzacyjne wykazały, że uszkodzeniu uległo blisko 70 ha powierzchni leśnej o masie drewna około 10000 m3.

   Nadleśnictwo Kraśnik natychmiast przystąpiło do usuwania szkód, aby przede wszystkim przywrócić bezpieczeństwo w lesie oraz zapobiec zwiększonemu ryzyku wystąpienia pożaru. Z uwagi na wysoki stopień uszkodzenia drzewostanów zaistniała konieczność wykonania czterech zrębów sanitarnych na powierzchni ok. 15 ha. W tych miejscach niebawem wysadzone zostaną młode sadzonki sosen i brzóz. Z pozostałych powierzchni uprzątnięto pojedyncze lub grupowe wywroty i złomy, a powstałe luki pozostawiono do obsiewu naturalnego.

    Prace porządkowe dobiegają końca jednak w dalszym ciągu na powierzchnie dotknięte klęską, obowiązuje zakaz wstępu. Potrwa do 30 września lub dłużej jeśli zajdzie taka konieczność.

    Niestety w lasach prywatnych sytuacja nie jest jeszcze opanowana (np. w Uroczysku Szczekarków porządkowanie na działkach prywatnych praktycznie się nie rozpoczęło). Duże rozdrobnienie działek prywatnych, skomplikowane stosunki własnościowe i prawne, w tym trudne do uregulowania współwłasności często uniemożliwiają prowadzenie racjonalnej gospodarki leśnej, ze stratą dla środowiska i dla człowieka. Na terenie lasów prywatnych nadal można zaobserwować pochyłe lub złamane drzewa stanowiące duże zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Ten fakt niepokoi o tyle, że właśnie rozpoczął się sezonu grzybowy i miłośników grzybobrania w lesie jest coraz więcej.

    Apelujemy o rozwagę, omijanie miejsc zagrożonych, a najlepiej obranie innego, bezpiecznego kierunku zbioru.