Aktualności Aktualności

Pozytywny wynik certyfikacji FSC

Audyt certyfikacyjny FSC potwierdził, że gospodarka leśna prowadzona na terenie lubelskich lasów prowadzona jest z zachowaniem najwyższych standardów i procedur prawnych

Gospodarka leśna prowadzona przez nadleśnictwa RDLP w Lublinie poddawana jest certyfikacji od 2002 r. Certyfikacja to procedura, w wyniku której niezależna organizacja potwierdza prowadzenie gospodarki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Obecnie lasy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych posiadają certyfikat FSC oraz PEFC.

W listopadzie 2018 r., w wybranych losowo czterech nadleśnictwach oraz biurze RDLP w Lublinie przeprowadzono coroczny audyt nadzoru FSC. Pozytywny wynik audytu pozwolił na wystawienie rekomendacji do utrzymania audytu dla wszystkich nadleśnictw RDLP w Lublinie na kolejne pięć lat.

Uzyskanie certyfikatu o którym mowa świadczy o prowadzeniu gospodarki leśnej w sposób zrównoważony oraz niezagrażający środowisku przyrodniczemu. W celu utrzymania ważności certyfiaktu FSC co roku w wybranych nadleśnictwach przeprowadzane będą audyty okresowe.

System FSC zaliczany jest do jednego z najbardziej wiarygodnych systemów certyfikacji lasów na świecie.