Aktualności Aktualności

Podsumowanie wiosennej kampanii odnowieniowej

W czasie tegorocznych, wiosennych odnowień na terenie Nadleśnictwa Kraśnik posadzono młode pokolenia lasu na powierzchni 100 hektarów. W akcję sadzenia włączyło się ochoczo wiele instytucji

Korzyści jakie czerpiemy z lasu: świeże i czyste powietrze, możliwość przebywania wśród przyrody, zbierania płodów runa leśnego – grzybów, jagód, poziomek, malin, jeżyn czy też finalnie korzystanie z przedmiotów wyprodukowanych z drewna sprawia, że wszystkim nam leży na sercu właściwa kondycja i stan lasów.

Każdy z nas traktuje las jako wspólne dobre narodowe, miejsce w którym odpoczywamy, wyciszamy się czy nabieramy sił – poprzez zwykły, spokojny spacer bądź poprzez uprawianie różnych aktywności. Co ważne w dobie rozwoju przemysłu, technologii, coraz szybszego tempa życia las to odskocznia, w której czas płynie wolniej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z faktu, że o las, przyrodę i składającą się na nią bioróżnorodność należy w sposób szczególny dbać.

Zrównoważona gospodarka leśna, prowadzona przez leśników pozwala łączyć i wykorzystywać wszystkie funkcje lasu w taki sposób aby korzystało z nich obecne społeczeństwo i następne pokolenia. Stąd szereg zabiegów pielęgnacyjnych wykonywanych przez lata, zmierza do uzyskania określonych celów – drzewostanu dorodnego, odpornego na czynniki stresogenne i bogatego przyrodniczo, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości udostępniania terenów leśnych społeczeństwu i produkcji drewna. Dzięki wymianie pokoleń i wprowadzaniu młodego pokolenia drzew „las ciągle trwa”.

Nadleśnictwo Kraśnik corocznie wysadza ok. 700 tys. sztuk sadzonek. Prace te zlecane są specjalistycznym, prywatnym Zakładom Usług Leśnych świadczącym usługi na rzecz Lasów Państwowych. Nie brakuje ponadto ochotników – miłośników lasu i instytucji, którzy z własnych chęci włączają się ochoczo w proces wprowadzania młodego pokolenia. Nie inaczej było w tym roku.

Serdeczne podziękowania za zaangażowanie i solidną pracę należą się:

• przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Kraśniku, Urzędu Miasta Kraśnik, Rady Miasta Kraśnik, Powiatowej Komendzie Policji w Kraśniku oraz Powiatowej Straży Pożarnej z Kraśnika, którzy wspólnie z pracownikami Nadleśnictwa Kraśnik wzięli udział w akcji „Łączą nas drzewa”, zorganizowanej na terenie leśnictwie Dąbrowa Bór,

• przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Kraśniku i młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 w Kraśniku za udział w odnowieniach na terenie leśnictwa Zwierzyniec,

• pracownikom PGE Dystrybucja S.A oddział w Lublinie oraz ich rodzinom za udział w akcji „Las pełen energii” zorganizowanej na terenie leśnictwa Karczmiska,

• osadzonym w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim biorącym udział w odnowieniach w leśnictwie Karczmiska i Kluczkowice

• wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej z Sulowa oraz Młodzieżowej Ochotniczej Straży Pożarnej z Sulowa, Ponadto leśniczowie z Nadleśnictwa Kraśnik wraz z kierownictwem i pracownikami biurowymi posadzili fragment lasu w leśnictwie Karczmiska.

Jesteśmy przekonani, że uczestnicy akcji z sentymentem będą powracać po latach by podziwiać efekty swej pracy, która przyczyniła się do zachowania ciągłości i trwałości lasu.