Aktualności Aktualności

Podpisali porozumienie w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego

Wieloletnia współpraca Nadleśnictwa Kraśnik z Komendą Powiatową Policji w Opolu Lubelskim zaowocowała podpisaniem porozumienia kształtującego obraz działań na następne lata wzajemnej współpracy

Dotychczasowe doświadczenia i lata bardzo dobrej współpracy obu jednostek pozwoliły na wiele różnego rodzaju akcji zwalczających przestępstwa i wykroczenia.

W porozumieniu podpisanym przez Nadleśniczego Waldemara Kuśmierczyka oraz Komendanta Powiatowej Komendy Policji w Opolu Lubelskim pana Krzysztofa Oszusta zawarto zakres i kierunek wspólnych działań.

W ramach wzajemnej współpracy Straż Leśna oraz Policja będą zapobiegać szkodnictwu leśnemu oraz egzekwować łamanie leśnych zakazów, kradzież drewna, kłusownictwo, itp.

Przedstawiciele w/w jednostek mają nadzieję, że dzięki zawartemu porozumieniu zapewnione zostanie bezpieczeństwo oraz porządek na terenach leśnych powiatu opolskiego.