Aktualności Aktualności

OKRESOWY ZAKAZ WSTĘPU DO LASU

Na podstawie art. 26, ust. 3 Ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz. U. 2015.2100 z dnia 2015.12.10 z poźn. zm.) z dniem 28 czerwca 2016 r. na terenie leśnictw Dąbrowa Bór i Mosty będących w zarządzie Nadleśnictwa Kraśnik został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu.

Obszar objęty zakazem wstępu oznaczono kolorem czerwonym w załączniku graficznym. Powodem wprowadzenia zakazu jest występujące w w/w leśnictwach duże zagrożenie dla życia i zdrowia osób tam przebywających, spowodowane złomami i wywrotami powstałymi w wyniku działania silnych wiatrów , jakie miało miejsce 17, 20 i 26 czerwca. Przebywanie w w/w terenach leśnych grozi kalectwem lub śmiercią.

W chwili obecnej trwają prace mające na celu jak najszybszą likwidację zagrożenia. Niniejszy okresowy zakaz wstępu do lasu obowiązuje do odwołania, a jego naruszenie grozi grzywną w wysokości do 500 zł. Pozostały teren Nadleśnictwa jest dostępny na ogólnie obowiązujących zasadach.

Apelujemy o rozsądek i wielką rozwagę!

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik