Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży kopiarki cyfrowej II

Nadleśnictwo Kraśnik z siedzibą przy ul. Janowskiej 139, 23-200 Kraśnik ogłasza sprzedaż kopiarki cyfrowej zgodnie załączonym ogłoszeniem.

Oferty z napisem ”Oferta na zakup kopiarki” należy składać najpóźniej do dnia 14 czerwca 2022 r. do godziny 08:00 w siedzibie nadleśnictwa w pokoju nr 6 /sekretariat/ w formie pisemnej osobiście, pocztą na adres Nadleśnictwa Kraśnik, ul. Janowska 139, 23-200 Kraśnik lub e-mailowo na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl

Nadleśnictwo zastrzega sobie możliwość unieważnienia ww. postępowania bez podania przyczyn.