Aktualności Aktualności

Obiekt edukacyjny "Uroczysko" już otwarty

Od 1 stycznia zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży będą odbywały się w nowo powstałym obiekcie edukacyjnym "Uroczysko"

Obiekt Edukacyjny "Uroczysko" powstał dzięki wsparciu funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w związku z projektem "Aktywna turystyka w zgodzie z różnorodnością biologiczną powiązana z leśnictwem Zwierzyniec w Nadleśnictwie Kraśnik".

 

W ramach powyższego zadania w leśnictwie Zwierzyniec (gm. Dzierzkowice) przebudowano budynek gospodarczy (stodołę) na nowoczesny obiekt edukacyjny o nazwie „Uroczysko”; ułożono ciągi piesze i jezdne, wyznaczono parkingi i miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, wyznaczono 1,5 km ścieżkę edukacyjną wyposażoną w tablice edukacyjne, wybudowano wiatę dostosowaną dla osób niepełnosprawnych oraz zainstalowano samoobsługową stację naprawy rowerów wraz ze stojakiem na rowery. W projekcie wykorzystano przyjazne dla środowiska technologie: w budynku edukacyjnym zamontowano oświetlenie LED. Projekt wykorzystuje również odnawialne źródła energii – mikroinstalacja solarna do oświetlenia wiaty znajdującej się na ścieżce edukacyjnej. Wnętrze budynku edukacyjnego wyposażono w sprzęt komputerowy i multimedialny, interaktywne gry edukacyjne a także meble z nadrukami fauny i flory leśnej. W bramie wjazdowej prowadzącej do budynku zainstalowano licznik przejść.

Cel projektu stanowiło udostępnienie atrakcyjnych przyrodniczo zasobów leśnictwa Zwierzyniec przy jednoczesnej ochronie i zachowaniu dziedzictwa naturalnego.

Obiekt „Uroczysko” powstał z myślą organizacji zajęć edukacyjnych dla różnych grup wiekowych głównie dzieci i młodzieży; organizacji wystaw i wernisaży fotograficznych oraz warsztatów i konferencji przyrodniczych.

W celu rezerwacji zajęć edukacyjnych w Obiekcie Edukacyjnym "Uroczysko" prosimy o kontakt telefoniczny z Barbarą Zielińską - specjalistą SL, pod nr tel. 694-410-150 lub 81 825 20 41 wew. 16 w godzinach 7:15 - 15:15 .

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem zajęć. 

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest złożenie karty zgłoszeniowej, dostępnej poniżej