Aktualności Aktualności

Obelisk na cześć Ojca Świętego stanął na terenie Nadleśnictwa Kraśnik

Dostojne wydarzenie odsłonięcia obelisku Jana Pawła II miało miejsce w niedzielę 17.10.2021 r., na terenie cmentarza wojskowego w Wilkołazie

Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela w Wilkołazie, w której uczestniczyli Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Choma, Starosta Powiatu Kraśnickiego Andrzej Rolla, Wójt Gminy Wilkołaz Paweł Głąb, księża z parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Wilkołazieleśnicy z Nadleśnictwa Kraśnik oraz społeczność lokalna.

Obelisk na cześć Ojca Świętego staną obok wysadzonego 15 lat temu dębu papieskiego, który wyrósł z żołędzi poświęconych w roku 2004 przez Jana Pawła II podczas jednej z pielgrzymek leśników do Watykanu. Leśnicy zabrali wówczas ze sobą kosz żołędzi zebranych z najstarszego dębu w Polsce zwanego „Chrobry”. Po powrocie do kraju żołędzie wysiano w szkółce Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, a w niedalekim czasie wyhodowano z nich ponad 500 sztuk sadzonek, które rozdysponowano do wszystkich nadleśnictw i dyrekcji leśnych oraz instytucji związanych z lasem w całej Polsce. Wysadzano je w miejscach ważnych dla lokalnych społeczności. Od tej pory każdy „potomek” Chrobrego nazywany jest DĘBEM PAPIESKIM, a na dowód posiada certyfikat poświadczający fakt poświęcenia przez Papieża żołędzi z których wyrósł.

Jeden z takich dębów o nr 167 trafił do Nadleśnictwa Kraśnik i w dniu 3 maja 2006 r., w obecności leśników i lokalnej społeczności został wysadzony na cmentarzu wojskowym w Wilkołazie.

Leśnicy z Nadleśnictwa Kraśnik planowali przypomnieć o tym fakcie w ubiegłym roku, z okazji setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, wtedy też planowano odsłonięcie obelisku jednakże sytuacja sanitarna i epidemiologiczna nie pozwoliły na organizację wydarzenia.

Przy współudziale organizacyjnym Urzędu Gminy w  Wilkołazie oraz Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela, w obecności mieszkańców dokonano odsłonięcia w tygodniu papieskim w br.