Aktualności Aktualności

O historii w lesie

Jak wiele ciekawostek i magicznych miejsc kryje w sobie las, mogły zobaczyć dzieci ze Szkoły Podstawowej w Karczmiskach -uczestniczące w pierwszej przyrodniczo-historycznej lekcji zorganizowanej na terenie lasów Nadleśnictwa Kraśnik.

Wszystko za sprawą  nawiązanej współpracy pomiędzy Instytutem Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk oraz Lasami Państwowymi. W ramach tej współpracy archeolodzy i leśnicy zapraszają chętne dzieci i młodzież na miejsce prowadzonych badań zlokalizowanych w leśnictwie Karczmiska (wieś Chodlik), gdzie nie tylko opowiedzą o swojej pracy ale również pokażą jej owoce. Jednocześnie leśnicy przybliżą obecnym informacje o przyrodzie i zwierzętach miejscowych lasów, zasadach zachowania się w lesie, zawodzie leśnika i wielu innych ciekawostkach przyrodniczych.  

Archeolodzy odkopują historię i w bardzo interesujący sposób opowiadają o minionych epokach. Swoje prace badawcze prowadzą na kurhanach, czyli w miejscu gdzie poprzez spalenie zwłok ludzkich dokonywano pochówku dawnej arystokracji i wodzów plemiennych. Odkopują więc spalone kości, przyrządy, narzędzia, ceramikę, które chowano ze zmarłym. Dowiadują się tym samym o wczesnośredniowiecznym porządku pogrzebowym. Jak się okazuje Chodlik jest perełką w środowisku archeologów z uwagi na zespół osad, rozległe cmentarzysko kurhanowe oraz potężne grodzisko. Zarówno lasy jak i wieś kryją w sobie moc ciekawostek historycznych.