Aktualności Aktualności

Nowy pomnik przyrody

Uchwałą Rady Gminy Kraśnik, na terenie Nadleśnictwa Kraśnik ustanowiono nowy pomnik przyrody

      Pomniki przyrody, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody są pojedynczymi tworami przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiskami o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistego, całkowitego rozpadu.                                                                                                                                                                                            Dąb szypułkowy ustanowiony pomnikiem przyrody, na wniosek Nadleśnictwa Kraśnik, liczy sobie około 205 lat. Umiejscowiony jest na działce nadleśnictwa w miejscowości Stróża przy ul. Kraśnickiej 203. Obwód pnia przedmiotowego drzewa na wysokości 130 cm wynosi 360 cm                                                                                                                                              

    Z racji wieku drzewo, było prawdopodobnie świadkiem wielu historycznych wydarzeń, w tym związanych z Powstaniem Styczniowym i jego uczestnikami, ordynackimi leśnikami urzędującymi w Stróży. Dla upamiętnienia tamtych zdarzeń Nadleśnictwo Kraśnik zaproponowało aby niniejszy dąb pomnikowy nosił nazwę „Powstaniec”, na cześć leśniczego klucza Strużecko – Turobińskiego Ordynacji Zamoyskiej mjr Hermana Wagnera. Zapisał się on bowiem trwale na kartach Powstania Styczniowego na Lubelszczyźnie. Dowodził dużym oddziałem powstańczym w czasie bitwy pod Mostami gdy płk Tomasz Wierzbicki został ranny. Przejął dowództwo otrzymując nominację na majora. Uczestniczył także w zwycięskich bitwach pod Chruśliną i Żyrzynem. W bitwie pod Fajsławicami major Wagner dostał się do rosyjskiej niewoli razem z 23 powstańcami. Został zesłany na Sybir bez prawa powrotu do kraju.

                                                                                                                                                                      Pomnikowy dąb jest więc symbolicznym, żywym pomnikiem bohaterskiego dowódcy i jego powstańców.