Aktualności Aktualności

Nadzór inwestorski nad budową dojazdu pożarowego nr 15 w leśnictwie Wrzelowiec

 

Nadleśnictwo Kraśnik zaprasza do złożenia oferty w trybie przetargu uproszczonego na zamówienie pod nazwą „Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa dojazdu pożarowego nr 15 w Leśnictwie Wrzelowiec (etap 1)”.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.06.2022. r., do godz. 8:00 w siedzibie zamawiającego w formie: tradycyjnej pod adresem Kraśnik 23-200, ul. Janowska 139 lub elektronicznej na adres krasnik@lublin.lasy.gov.pl