Aktualności Aktualności

na straży bezpieczeństwa

W celu zwiększenia wykrywalności przestępstw i wykroczeń na obszarach leśnych Nadleśnictwo Kraśnik podpisało plan współdziałania z Komendą Powiatową Policji w Kraśniku

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik p. Waldemar Kuśmierczyk oraz Komendant Powiatowy Policji w Kraśniku p. Marek Tchórz ustalili ponadto, że plan współdziałania zawiera następujące cele :

  • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w lasach, wzdłuż uczęszczanych szlaków komunikacyjnych i turystycznych na terenach miasta oraz w  obiektach turystycznych,
  • prowadzenie wzajemnych, cyklicznych szkoleń dla Policjantów i Strażników Leśnych oraz działalność profilaktyczno-edukacyjną dla podmiotów zewnętrznych  
  • zapewnienie ochrony przyrody i środowiska z uwzględnieniem ochrony roślin runa leśnego, przeciwdziałanie zaśmiecaniu lasów, kłusownictwu,  ochrony drzewostanów jodłowych w aspekcie nielegalnego pozyskiwania stroiszu jodłowego i choinek
  • zapewnienie ochrony cieków wodnych i zbiorników wodnych,
  • wzajemną wymianę informacji,
  •  wzajemną pomoc w realizacji czynności służbowych,
  • wzajemne udostępnianie środków transportowych,
  • zapewnienie ochrony przeciwpożarowej,

 

Wspólne działania maja odbywać się na terenie Lasów Państwowych oraz lasów stanowiących własność prywatną.