Aktualności Aktualności

Majówka 21

Mając na uwadze bezpieczeństwo na terenach leśnych Nadleśnictwa Kraśnik podczas
weekendu majowego, od 30 kwietnia br. będzie prowadzona akcja Straży Leśnej pod
kryptonimem ,,Majówka 21”, która potrwa do 10 maja br.

Akcja będzie miała charakter kontrolno – prewencyjny, aby przeciwdziałać naruszenia
przepisów m.in. niewłaściwego zachowania się w lesie, rozpalania ognisk na terenie leśnym w
miejscach niewyznaczonych, zaśmiecania obszarów leśnych bądź nieuprawnionego wjazdu do
lasu pojazdami mechanicznymi.