Aktualności Aktualności

Lasy HCVF - konsultacje społeczne

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) - konsultacje społeczne

Nadleśnictwo Kraśnik informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych identyfikacji Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF (Hight Conservation Value Forests), zgodnie ze standardami FSC, adaptowanymi do warunków Polski.

Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce zostały opracowane przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC-Polska" - http://pl.fsc.org/files/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

Kategorie lasów HCVF, które występują w Nadleśnictwie Kraśnik:

HCVF 1. Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych

HCVF 1.1.1. Obszary chronione w rezerwatach

HCVF 1.1.2. Obszary chronione w parkach krajobrazowych

HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

HCVF 3. Lasy zawierające rzadkie, zagrożone lub ginące ekosystemy

HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej

HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych

HCVF 4.1. Lasy wodochronne

HCVF 4.2. Lasy glebochronne

HCVF 6 Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Kraśnik w załączeniu poniżej.

Osobą do kontaktu w sprawie identyfikacji i kategoryzacji lasów HCVF jest Kacper Jarosz    tel. 608 687 850, e-mail: kacper.jarosz@lublin.lasy.gov.pl.

Uwagi i własne propozycje w ramach konsultacji prosimy przesyłać na adres siedzimy nadleśnictwa lub drogą elektroniczną w terminie do 09.10.2014r.

Materiały do pobrania