Aktualności Aktualności

Konferencja pszczelarska

Podczas konferencji pszczelarskiej zorganizowanej 05.02.2019 r., w Nadleśnictwie Kraśnik pod patronem RDLP w Lublinie, leśnicy z lubelskich lasów rozmawiali o istotnej roli pszczół w środowisku naturalnym, potrzebie ich ochrony oraz edukacji społeczeństwa w tym zakresie

Konferencję rozpoczęła pani Elżbieta Batorska – Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Kraśnik, która powitała zebranych i wyraziła uznanie dla pszczelarzy, których całoroczny nakład pracy i troska o pszczoły wpływają na prawidłowe funkcjonowanie środowiska przyrodniczego. Swoje słowo do uczestników konferencji, poprzez list skierował również Dyrektor RDLP w Lublinie Pan Jerzy Sądel, podkreślając, że „pszczoły stanowią niezwykle istotny element ekosystemu, a ich rola w środowisku jest rozległa i ważna dla każdego z nas”.

Wprowadzeniem do konferencji było wystąpienie Anety Sławińskiej Naczelnik Wydziału Promocji i Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, która poruszyła kwestię edukacji społeczeństwa i przedstawiła ogólne informacje na temat pszczół i ich niezwykle ważnych funkcji.

Następnie o pszczelarstwie i edukacji w tym zakresie opowiedział Adam Jurek - leśnik będący także pszczelarzem. Zaznaczył w jaki sposób prezentować znaczenie pszczół wśród najmłodszych i jakie alternatywy mogą pojawić się w nadleśnictwach aby popularyzować wiedzę pszczelarską.  Poruszył również aspekt prawny dotyczący ustawiania pasiek w lesie i korzyści jakie dzięki temu może otrzymać natura.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się pszczelarze z Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie na czele z prezesem Piotrem Różyńskim.  Podkreślali konieczność podnoszenia świadomości w sprawie odpowiedniego stosowania środków ochrony roślin i informowania o zagrożeniach na jakie narażane są owady zapylające.

Dużo czasu poświęcono na omówienie tematu „Pszczoły wracają do lasu” w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych „Zdrowa żywność z polskich lasów”. Rzecznik RDLP w Lublinie Ewa Pożarowszczyk, referująca temat podkreślała, że jednym z założeń programu jest włączenie obiektów edukacyjnych Lasów Państwowych w propagowanie zasad i potrzeb ochrony owadów zapylających.Coraz częściej podczas zajęć edukacyjnych prowadzonych wśród najmłodszych leśnicy opowiadają o roli pszczół i uświadamiają, że ich brak doprowadza do tego, że rośliny nie owocują.

W czasie spotkania dyskutowano ponadto nad powrotem pszczół do lasu w tradycyjnych ulach oraz unikatowych barciach lub kłodach bartnych.Dziś również powraca się do bartnictwa i o nim opowiedział Andrzej Pazura, leśnik - pszczelarz z Nadleśnictwa Spała, który posiada duże doświadczenie i pasję pszczelarską.

Podsumowaniem konferencji była prelekcja filmu dokumentalnego "Początek sezonu", który został nakręcony w pasiece Adama Jurka, i w skrócie przedstawia najważniejsze aspekty jej funkcjonowania.

 

Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że przyszłość pszczół w dużej mierze zależna jest od człowieka i dlatego to na nas spoczywa obowiązek stwarzania odpowiednich warunków do ich rozwoju.