Aktualności Aktualności

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U.poz. 491 z 20 marca 2020r. z późn. zmianami, dalej: ”Rozporządzenie”) oraz wytycznych i zaleceń Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i służb sanitarnych wyłącza się z użytkowania i dostępności urządzenia oraz obiekty turystyczne i rekreacyjne (wiaty, siłownie napowietrzne) usytuowane na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kraśnik od dnia 25.03.2020r. do odwołania.

Powyższe działania mają na celu zminimalizowania skutków epidemii i ograniczenia dużych skupisk ludzi, które mogą sprzyjać roznoszeniu się wirusa. Z uwagi na utrzymujące się zagrożenie epidemiologiczne uprzejmie prosimy o wyrozumiałość oraz zastosowanie się do wprowadzonych ograniczeń i zakazów.

Zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia ograniczajmy bezpośrednie kontakty do niezbędnego minimum i przede wszystkim zachowajmy zdrowy rozsądek.