Aktualności Aktualności

Infrastruktura turystyczna już otwarta

Ministerstwo Środowiska informuje, że od 30 maja można swobodnie korzystać z infrastruktury znajdującej się w lasach oraz parkach narodowych.

Mając na celu zatrzymanie szerzenia się wirusa SARS-CoV-2, na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii oraz wytycznych
i zaleceń Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i służb sanitarnych od dnia 25.03.2020 r., wyłączono z użytkowania i dostępności urządzenia oraz obiekty turystyczne i rekreacyjne (wiaty, siłownie napowietrzne) usytuowane na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Kraśnik.

Powyższe działania miały na celu zminimalizowania skutków epidemii i ograniczenia dużych skupisk ludzi, które mogły sprzyjać roznoszeniu się wirusa. 20 kwietnia lasy zostały otwarte dla spacerowiczów, którzy dodatkowo od 30 maja mogą korzystać z infrastruktury turystycznej zlokalizowanej w lasach.