Aktualności Aktualności

Dni zawilca za nami

Leśnicy edukowali na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego

Po raz kolejny Muzeum Regionalne w Kluczkowicach zorganizowało zajęcia przyrodnicze pod nazwą "Dni zawilca", w których po raz pierwszy w roli prelegentów wystąpili pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik. Poza leśnikami zajęcia prowadzili również pracownicy Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach, Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazoych w Lublinie oraz Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.

Podczas tygodnia intensywnych lekcji edukacyjnych, uczestnikom przedstawiono zagadnienia z geologii, botanikii, leśnictwa, ornitologii oraz historii. Zajęcia prowadzono  w przyrodniczej sali edukacyjnej, jak również w terenie gdzie obecni mogli sprawdzić nabytą wcześniej wiedzę. Zakres tematyczny zajęć był bogaty i przeróżny, a każdy uczesntik znalazł w nich coś pasjonującego.  "Od piaskownicy do  mikroskopu", "Ptaki Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego - widzę, słyszę, rozpoznaję", "Różnorodność geologiczna Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego" to tylko nieliczne aspekty jakie poruszono. 

Pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik przy pomocy Wydziału Rolnictwa, Środowiska i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim prowadzili panel leśny pod nazwą "Od nasionka do książki". Prezentacje przez nich omawiane poruszały aspekt gospodarki leśnej oraz ochrony przyrody. Dzieci poznały narzędzia wykorzytsywane podczas pracy leśnika i nauczyły się rozpoznawać gatunki lasotwórcze.

W przepięknej scenerii kwitnących zawilców gajowych, śpiewających ptaków i leśnej ciszy, leśnicy opowiadali o mieszkańcach lasu, pozyskaniu drewna, sadzeniu młodego pokolenia drzew i ochronie lasu.

Dużo czasu poświęcono na omówienie szkodników atakujących lubelskie lasy, głównie  kornika ostrozębnego. Pokazano żerowiska tego chrząszcza, przedstawiono jego biologię i zwalczanie, a na koniec pod mikroskopem każdy mógł obejrzeć przedstawicieli tego gatunku. 

Zapraszamy za rok na kolejną porcję przyrodniczej wiedzy przekazywanej na terenie Wrzelowieckiego Parku Krajobrazowego.