Aktualności Aktualności

Dni pszczół

Pracownicy Nadleśnictwa Kraśnik po raz pierwszy wzięli udział w organizowanych przez Muzeum Regionalne w Kluczkowicach „Dniach pszczoły”

Leśnik – pszczelarz, opowiedział o swojej pracy w pasiece, zaprezentował ul, omówił zasady postępowania w przypadku użądlenia przez pszczołę, zaprezentował wyroby pszczelarskie . Szczególny nacisk położono na omówienie znaczenia pszczół dla przyrody i człowieka.

Każdy z uczestników mógł przymierzyć strój pszczelarza, dotknąć ramki, zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym podczas wirowania miodu. Niebywałą atrakcję zajęć stanowił szklany ul, w którym umieszczono ramkę z pszczołami i dzięki któremu możliwe było zaobserwowanie pracy pszczół „od środka”.

Uczestnicy warsztatów wzięli udział w sesji terenowej, podczas której obserwowali rośliny miododajne oraz pszczoły na nich pracujące. 

„Mali pszczelarze” chętnie wzięli udział w konkursach przygotowanych przez Organizatorów i
z głowami pełnymi nowych wiadomości zakończyli warsztaty.