Aktualności Aktualności

Czynna ochrona płazów w Kluczkowicach

Leśnicy po raz drugi włączyli się w akcję przenoszenia migrujących żab

Zgodnie z Ustawą o ochronie przyody z dnia 16 kwienia 2004 r. , wszystkie gatunki płazów występujące w Polce podlegają ochronie. Należą do grupy zwierząt szczególnie narażonych na zmiany antropogeniczne zachodzące w środowisku. Do spadku ich liczebności przyczyniają się : degradacja miejsc rozrodu, stosowanie toksycznych środków ochrony roślin, rozwój sieci dróg, zmiany klimatyczne itp. Ochrona miejsc rozrodu jest jedną z najskuteczniejszych metod czynnej ochrony płazów. 

Płazy spełniają bardzo ważną rolę w środowisku przyrodniczym.Odżywiają się uciążliwymi dla człowieka komarami, meszkami, ślimakami. Stanowią istotny czynnik regulujący równowagę między tymi zwierzętami. Są również świetnymi bioindykatorami - ich populację silnie reagują na zanieczyszczenia gleby i wody metalami ciężkimi.

Kazimerski oddział Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska od kilku lat zabezpiecza drogę wojewódzką na odcinku Kluczkowic aby ratować tysiące żab przemieszczających się z lasu do pobliskiego stawu będącego miejscem ich rozrodu. Po raz drugi leśnicy z Kluczkowic uczestniczyli w organizowanej akcji. 

Aby zapewnić bezpieczną migrację płazów wzdłuż wspomnianej drogi rozstawiono barierki w postaci niskich płotków, a co kilkadziesiąt metrów wkopano wiaderka. Wędrujące żaby zatrzymywały się na barierkach, a w krótkim czasie wpadały do wiaderek. Każdego dnia sprawdzano ilość odłowionych żab i przenoszono je do stawu, gdzie docelowo zmierzały. 

Podczas tegorocznej akcji udało się pomóc ponad 2 000 płazów.