Aktualności Aktualności

Budowa zbiornika retencyjnego

Na terenie Nadleśnictwa Kraśnik wybudowano zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny w leśnictwie Zwierzyniec powstał w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”.

Mała retencja to wszystkie działania na rzecz spowalniania odpływu wody: zwiększanie ilości magazynowanej wody w zbiornikach, budowa nowych zbiorników i urządzeń zatrzymujących wodę a także poprawa funkcjonalności istniejących.

Woda w środowisku przyrodniczym odgrywa niezwykle istotną rolę: wpływa na bioróżnorodność oraz jakość i ilość plonów, kształtuje walory przyrodnicze, decyduje o stanie siedlisk. Zbiorniki wodne oraz obszary podmokłe tworzą przyjazne środowisko dla rozwoju rzadkich gatunków roślin i zwierząt, wzbogacając otoczenie.

 

Ponieważ obszary leśne mają potencjał do retencjonowania dużej ilości wody, a działania skierowane na zwiększenie zdolności retencyjnej przynoszą konkretne pozytywne efekty w Lasach Państwowych z roku na rok przybywa tego typu obiektów.

Dzięki małej retencji w lasach kształtuje się korzystny mikroklimat, sprzyjający tworzeniu rosy i mgieł, wpływa to na wzrost wilgotności powietrza i ściółki leśnej. Dzięki zbiornikom retencyjnym, minimalizowane są skutki suszy i poprawie ulega funkcjonowanie całego ekosystemu leśnego. W końcu mała retencja to również urozmaicenie krajobrazu.

 

Zbiornik budowany w Nadleśnictwie Kraśnik oprócz w/w korzyści związanych z kształtowaniem gospodarki wodnej w lasach będzie dodatkowo pełnił ważną funkcję dydaktyczną poprzez włączenie go funkcjonalnie w położony obok leśny obiekt edukacyjny „UROCZYSKO”.