Aktualności Aktualności

157 rocznica bitwy pod Mostami

Leśnicy z Nadleśnictwa Kraśnik uczcili pamięć poległych za Ojczyznę

18 lipca br., przypadała 157 rocznica zwycięskiej bitwy pod Mostami. Owego dnia w 1863 r., w czasie Powstania Styczniowego oddział kierowany przez płk Tomasza Wierzbickiego zwyciężył w potyczce z Rosjanami. Adiutantem płk Wierzbickiego był Herman Wagner, leśniczy klucza Strużecko-Turobińskiego Ordynacji Zamojskiej. Przejął dowództwo na kilkusetosobowym odziałem płk Wierzbickiego, gdy ten został ranny. Uczestniczył także w zwycięskich bitwach pod Chruśliną i Żyrzynem. W czasie bitwy pod Fajsławicami został schwytany do niewoli rosyjskiej a następnie wywieziony na Sybir, gdzie najprawdopodobniej zmarł, ponieważ jako jedyny nie miał prawa powrotu do kraju.

18 lipca 1863 r., oddziały powstańcze zorganizowały zasadzkę na wojska rosyjskie wracające z Lublina do Janowa Lubelskiego, zadając im poważne straty. Powstańców było ok. 350, mimo to udało im się rozerwać maszerującą kolumnę wojska i odnieść wymierny sukces. Tym niemniej w potyczce pod Mostami zginęło 18 powstańców, a 29 zostało rannych.

Każdego roku pod pomnikiem poległych powstańców leśnicy z Nadleśnictwa Kraśnik upamiętniają poległych w walce za Ojczyznę. Wieniec z kwiatów pod pomnikiem poległych powstańców, upamiętniający zwycięską bitwę Powstania Styczniowego pod Mostami złożyli Nadleśniczy Nadleśnictwa Kraśnik Adam Kornat, Zastępca Nadleśniczego Michał Kosikowski oraz załoga leśnictwa Mosty w osobach Leśniczego Zdzisława Borka oraz Podleśniczego Stanisława Kołbuca.