Aktualności Aktualności

"Produkt w obiegu"

"Produkt w obiegu" Ogłaszamy konkurs Ministra Środowiska – Produkt w obiegu. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2017 r. Celem Konkursu jest: promocja i upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ekologicznego, zrównoważonego projektowania oraz zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie ponownego włączenia produktu do obiegu - po zakończeniu użytkowania w jego pierwotnej formie, pogłębianie wiedzy o gospodarce o obiegu zamkniętym wśród przedsiębiorców, klientów docelowych, jak i społeczeństwa, propagowanie idei dotyczącej minimalizacji wpływu na środowisko tworzonych, produkowanych wytworów przez taki wybór materiałów i ich zaprojektowanie, który umożliwi ich powtórne wykorzystanie, wspieranie producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału w konkursie zapraszamy producentów, projektantów, dystrybutorów, usługodawców, którzy swoimi produktami lub projektami, wpisują się w ideę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jak można wziąć udział?

Aby wziąć udział w konkursie należy: zapoznać się z Regulaminem konkursu, wydrukować Formularz zgłoszeniowy, wypełnić go, podpisać, a następnie przesłać formularz (zarówno w formie skanu, jak i w formacie WORD) wraz z dwoma zdjęciami zgłaszanego do Konkursu produktu, na adres e-mail: marcin.gorynia@mtp.pl.

Zgłoszenia do konkursu należy nadsyłać do 25 września 2017 r. Udział w konkursie jest bezpłatny. Konkurs składa się z II etapów: Etap I – weryfikacja i ocena zgłoszeń – nominowanie produktów do etapu II konkursu. Etap II – zaprezentowanie nominowanych do II etapu produktów/projektów na wystawie podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POL-ECO-SYSTEM, 17-19 października 2017 r., dokonanie oceny Jury. Laureaci otrzymają dyplomy Ministra Środowiska podczas targów POL-ECO SYSTEM 2017. 

REGULAMIN KONKURSU